Închide
Proiectul Twinning - Octombrie 2019

 

        Pe durata lunii octombrie 2019, în contextul proiectului Twinning Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, au fost organizate 4 ateliere de lucru în cadrul Componentei nr. 6, Componentei nr. 5, Componentei nr.4, Componetei nr.3, ședința de lucru a comitetului executiv și a fost efectuată o vizită de studiu în Lituania, în cadrul Componentei nr. 5 de către reprezentanții Republicii Moldova.

    Vă aducem la cunoștință că în cadrul Componentei nr. 6 - îmbunătățirea domeniului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanţării terorismului (PCSB/FT) în sistemul judiciar în perioada 02 – 04 octombrie 2019, a avut loc misiunea experților internaționali care a fost reprezentată de către judecătorii de la Curtea Supremă din Lituania. Misiunea a avut drept scop discutarea Raportului privind Stadiul Actual şi prezentarea amendamentelor Codului Penal si al Codului de Procedură Penală, împreună cu 3 seturi de recomandări pentru instanţele de judecată. Raportul privind Stadiul Actual a fost bazat pe informaţia colectată din chestionarele îndeplinite de judecători şi procurori, la fel şi în baza analizei juridice şi concluziile MONEYVAL.

    În perioada 07 – 11 octombrie 2019 a fost efectuată o vizită de studiu în Lituania, Vilnius, în cadrul Componentei nr. 5, Activitatea 5.2. Vizita de studiu a fost găzduită de către Serviciul de Investigare a Crimelor Financiare al Lituaniei şi delegaţia Moldovei a fost reprezentată de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Inspectoratul Naţional de Investigaţii, Centrul Naţional Anticorupţie şi Proiectul de Twinning. Scopul vizitei a fost familiarizarea cu experienţa în domeniul legislației AML/CFT a Lituaniei şi efectuarea schimbului de experienţă şi de informaţii în privinţa ameliorării sistemului AML/CFT al Republicii Moldova.

     A doua misiune a experților internaționali, a fost organizată în perioada 14 – 18 octombrie 2019, în cadrul Componentei 5 (Dezvoltarea capacităţilor de investigare a organelor de aplicare a legii în cazurile de spălare a banilor şi finanțare a terorismului), Activitatea 5.1 (Dezvoltarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea eficacității noilor proceduri/orientări/regulamente pentru investigarea cauzelor de spălare a banilor şi finanțare a terorismului) reprezentată de catre exeperții Lituanieni din cadrul Serviciului de Investigare a Crimelor Financiare. Scopul vizitei a fost efectuarea analizei legislației care reglementează urmărirea penală a cazurilor de spălare de bani, efectuat de către organele de aplicare a legii. Totodată, au avut loc discuţii pe marginea implementării Orientărilor privind Investigațiile financiare paralele.

     Cea de-a treia misiune a experților internaționali a avut loc în perioada 21 – 25 octombrie 2019, în cadrul Componentei 4 – Elaborarea mecanismului de supraveghere națională pentru sectorul bancar, non-bancar, profesiunile nefinanciare, Activitatea 4.1 (Dezvoltarea, aprobarea, implementarea şi eficacitatea monitorizării noilor orientări pentru autoritățile de supraveghere) fiind reprezentată de către experți din Polonia – Șeful Departamentului de Control al Ministerului Finanțelor din Polonia şi Șeful Departamentului AML/CFT, Autoritatea de Supraveghere Financiară a Poloniei. Au avut loc ședințe cu reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Bailor, Camerei  Marcării de Stat, Camerei Notarială, Comisiei Naționale a Pieții Financiare, Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului şi Banca Națională a Moldovei. Scopul misiunii a constat în evaluarea eficacității legislației primare şi secundare a autorităților de supraveghere din domeniul AML/CFT şi să efectueze prezentarea proiectului orientărilor pentru procesul de control, luând în considerație specificul autorităților de supraveghere ai Moldovei şi a entităților raportoare.

     Concomitent în aceeași perioadă 21 – 25 octombrie 2019, a avut loc și misiunea experților internaționali în cadrul Componentei nr. 3 – Elaborarea bazelor de date speciale, necesare pentru aplicarea legii AML/CFT, Activitatea 3.1: Elaborarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea eficacităţii legislaţiei privind crearea noilor baze de date a conturilor clienţilor şi a beneficiarilor finali, find reprezentată de către Experții din Lituania din partea Serviciului Investigare a Crimelor Financiare şi al Serviciului Fiscal de Stat cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat şi Agenţia Servicii Publice ai Republicii Moldova. Scopul misiunii fiind de a prezenta Raportului de Evaluare, şi de a îl adapta la specificul activităţii autorităţilor de supraveghere şi a entităților raportoare din Moldova.