Închide
Instruire cu Notarii

În perioada 14-15 martie 2024 în comun cu Camera notarială a fost organizată instruirea notarilor cu genericul ” Rolul notarului în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului ”.

Astfel, în cadrul cursului de pregătire a fost prezentat cadrul legislativ național și prevederile Recomandărilor FATF cu privire la aplicarea măsurilor de precauție,  cerințele față de programul propriu de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, competența și cooperarea cu organul de supraveghere și identificarea, raportarea tranzacțiilor către Serviciul conform prevederilor Legii nr. 308/2017.

De asemenea, au fost prezentate tipologii unde ar putea fi implicați notarii, fiind puse în discuție riscurile și criteriile de suspiciune identificate, precum și valorificată importanța cooperării interinstituționale în scopul dezvoltării sistemului național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Subsecvent, au fost abordate riscurile și indicii de suspiciune care pot avea legătura cu finanțarea terorismului și obligativitatea aplicării de către notari a măsurilor de precauție si/sau asiguratorii cu informarea Serviciului despre cazurile identificate.