Închide
Anunț 09.10.2020

Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

ANUNȚ

În conformitate cu Regulamentul privind desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante sau temporar vacante în cadrul Serviciului aprobat prin ordinul nr.08 din 26.04.2018, cu modificările ulterioare, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor anunță concurs pentru suplinirea funcției publice vacante (începând cu 09 octombire 2020):

Secția securitate și IT 

1.     Inspector superior (fpss) – 1 unitate;

Pentru detalii privind condițiile de desfășurare a concursului accesați pagina web: www.cariere.gov.md.

Data limită de depunere  a dosarelor la concurs  – 29.10.2020, ora 17.00

Adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, str.M.G.Bănulescu –Bodoni, 26.

 

Persoana de contact: Lepădatu Zinaida, telefon de contact: 0(22)- 212-079

e-mail: zinaida.lepadatu@spcsb.gov.md