Închide
Anunț suspendare

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

anunţă suspendarea concursului pentru suplinirea funcţiilor publice vacante

 (inițiat la data de 13.03.2020):

 

Se suspendă pe perioada zilelor de odihnă declarate 21 aprilie – 24 aprilie 2020, conform Dispoziției nr. 17 din 13.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, desfășurarea concursului inițiat la data de 13.03.2020 cu privire la ocuparea funcțiilor publice vacante demarat în cadrul Serviciului.

În legătură cu luarea măsurilor de prevenire a răspândirii epidemiei viruslui COVID-19 în țară, infiormația despre desfășurarea concursului va fi comunicată ulterior!!!