Închide
Raportul privind evaluarea națională a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

 

În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Hotărîrii Parlamentului nr. 239/2020  pentru aprobarea  Strategiei naţionale în domeniu pentru anii 2020 - 2025 a fost aprobat Raportul național de evaluare ariscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului.

 

Acest proces desfășurat de către autoritățile naționale constituie o actualizare a Raportului de evaluare aprobat în 2017 și are drept scop relevarea amenințărilor și vulnerabilităților existente în sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

 

De menționat că, la efectuarea acestui proces complex au fost luate în considerare recomandările experților Comitetului Moneyval al Consiliului Europei, expuse în Raportul Republicii Moldova în contextul celei de-a V-a runde de evaluare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

 

Identificarea, evaluarea și înțelegerea riscurilor respective este o parte esențială în implementarea și dezvoltarea unui sistem național eficient de combatere a spălării banilor și finanțare a  terorismului. Acest proces contribuie la prioritizarea și alocarea eficientă atît a resurselor autorităților publice competente, cît și a entităților raportoare, prin asigurarea aplicării măsurilor de diminuare proporțional cu riscurile identificate.