Închide
Raportul anual de activitatea pentru 2019 al Serviciului

Serviciul, în baza art. 19 alin. 3 al Legii nr. 308 din 22.12.2018 "cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului" a elaborat Raportul anual de activitatea pentru  2019.

În acest context, menționăm că, anul 2019, a fost marcat de o serie de evenimente cu impact major asupra sistemului național de prevenire şi combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, sistemul național a fost evaluat în a V-a rundă de către Comitetul MONEYVAL, fiind stabilit un nivel mediu de eficiență în domeniu, conștientizate amenințările şi vulnerabilitățile prin prisma evaluării riscurilor sistemice, precum şi definitivate măsuri şi acţiuni propuse întru diminuarea acestora, care a contribuit la fortificarea şi ajustarea sistemului la standardele internaţionale.

Serviciul, în calitate de coordonator al politicii naționale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, de comun cu instituţiile competente, a asigurat un nivel înalt de implicare şi coordonare, atît națională cît şi internațională, transparență şi eficiență, fortificarea sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi infracţiunilor asociate acestora, urmează a fi marcat de realizarea obiectivelor strategice: aprobarea Legii privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni, iniţierea procesului de actualizare a riscurilor în domeniu, conform Metodologiei Băncii Mondiale, elaborarea raportului de progres privind implementarea recomandărilor Comitetului MONEYVAL, continuarea cooperării cu partenerii externi de dezvoltare în vederea implementării practicii internaţionale.