Închide
Proiectul Twinning - septembrie 2019

În perioada 9-27 septembrie 2019, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, au fost desfăsurate două ateliere de lucru în cadrul Componentei nr. 1 și a Compenentei nr. 4.

Primul atelier de lucru organizat în cadrul Componentei nr. 1 - Eficientizarea implementării eficacităţii politicii naţionale AML/CFT, Activitatea 1.1. Monitorizarea progreselor şi modificărilor standardelor Uniunii Europene AML/CFT şi a bunelor practici, cu scopul de a iniţia amendamentele cu privire la legislaţia AML/CFT a Republicii Moldova, sa desfășurat în perioada 9 – 13 septembrie, având ca scop evaluarea cadrului legislativ şi instituţional al AML/CFT (legi, regulamente, documente strategice, metodologii, decizii, proceduri, etc.) în vederea identificării neajunsurilor şi deficienţelor din punct de vedere a regulamentelor GAFI şi a cerinţelor UE cît şi prezentarea recomandărilor pentru introducerea unor modificări

         Cel de-al doilea atelier de lucru a fost organizat în perioada 23-27 septembrie 2019 ca parte a Componentei nr. 4 – Elaborarea mecanismului naţional AML pentru sectorul bancar, nebancar, şi pentru profesiunile liberale, în cadrul activităţii 4.1–Elaborarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea eficacităţii noilor proceduri/orientări/regulamente în domeniul AML/CFT pentru autorităţile de supraveghere.

         Evenimentul a fost reprezentant de către experții din parte Unității Financiare de Investigații din Polonia pentru reprezentanţii Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor , Banca Națională a Moldovei şi Comisia Națională a Pieței Financiare, având ca scop prezentarea orientărilor pentru procesul de control şi obţinerea feedbackului  din partea autorităţilor de supraveghere din Republica Moldova.