Închide
Proiectul Twinning - Noiembrie 2019

În perioada 11 – 25 noiembrie 2019, în cadrul Proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova au avut loc 3 ateliere de lucru.

Vă aducem la cunoștință că primul atelierul de lucru a fost organizat în cadrul Componentei nr. 5 care a avut loc în perioada 11 – 14 noiembrie 2019 și a fost reprezentantă de către procurorul șef al Procuraturii Generale din Lituania și de către procurorul șef al Departamentului Informației în materie penală.

În acest context, în cadrul evenimentului au participat reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuraturii Generale, Inspectoratului Național de Investigații, Serviciului de Informații și Securitate și Centrul Național de Anticorupție, având ca scop evaluarea metodelor și tehnicilor analitice și de investigații aplicate pe parcursul urmăririi penale, efectuate de către organele de drept.

       Cel de-al doilea atelier de lucru a avut loc în perioada 18-22 noiembrie și a fost organizat în cadrul Componentei 1 – Dezvoltarea şi crearea entităţilor inter-agenţiale şi a structurilor responsabile pentru evaluarea şi eficientizarea regimului AML/CFT, prin intermediul creării şi implementării Sistemului de Indicatori Dinamici, axat pe analiza schimbărilor calitative şi cantitative în domeniul situaţiei criminogene şi a economiei tenebre, având ca scop Scopurile misiunii au fost efectuarea evaluării cadrului institutional în domeniul AML/CFT al Moldovei (legi, regulamente, documente strategice, metofologii, decizii, proceduri, etc.) şi prezentarea celei mai bune practici a Uniunii Europene bazată pe crearea reţelei ofiţerilor de legătură.

       Cel de-al treilea atelier de lucru a avut loc în perioada 20 –25 noiembrie 2019, a fost organizat în cadrul Componentei nr. 4 - Dezvoltarea mecanismelor naţionale de supraveghere pentru sectorul bancar, non-bancar şi pentru profesiunile nefinanciare, Activitatea 4.1. (Dezvoltarea , aprobarea, implementarea şi monitorizarea eficacității noilor orientări pentru autoritățile de supraveghere).      

       Evenimentul a fost reprezentat de către experții din cadrul Unității Financiare de Investigație din Polonia cu participarea reprezentanţilor Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării, Camerei Notariale, Bancii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieții Financiare şi a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, având ca scop prezentarea versiunii finale a orientărilor pentru procesul de control, elaborate în baza Legii nr. 308 şi a Proiectului de Lege cu privire la Sancțiuni.