Închide
Proiectul Twinning - Ianuarie 2020

 

        În perioada 20-22 ianuarie 2020, 29-30 ianuarie 2020 în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului în Republica Moldova” au avut loc două ateliere de lucru în cadrul Componentei nr. 1 și al Componentei nr. 2.

          Primul atelier de lucru a fost organizată în perioada 20-22 ianuarie în cadrul Componentei nr. 1 – Sporirea implementării eficacității politicii naționale AML/CFT, Activitatea 1.2 – Crearea entităților şi structurilor interconexe, responsabile pentru evaluarea şi sporirea eficacității regimului AML/CFT, prin intermediul creării şi implementării sistemului dinamic al indicatorilor, axat pe analiza schimbărilor calitative şi cantitative în domeniul situației criminogene şi a economiei tenebre fiind reprezentată de către experții din Lituania şi Polonia. Ședințele fiind organizate în comun cu reprezentanții Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Obiectivele principale au fost elaborarea recomandărilor privind optimizarea cadrului instituțional, al Instrumentului de Analiză a Deficienţelor. Totodată au fost elaborate recomandările privind ameliorarea sistemului curent de cooperare şi de schimb de informaţii între instituţii cît și Chestionarul pentru Instrumentul de Analiză a Deficienţelor care ulterior a fost diseminat către instituţiile vizate.  

        Cel de-al doilea atelier de lucru  a avut loc în perioada 29 – 30 ianuarie în cadrul Componentei nr. 2,  Activitatea 2.4., care presupune crearea unui grup de lucru comun cu experții proiectului Twinning, SPCSB,  autorităţile de supraveghere şi cu reprezentanții entităților raportoare dedicate identificării şi elaborării criteriilor de alarmă relevante pentru entităţile raportoare, reprezentată de Unitatea de Informații Financiară din Polonia, Departamentul Analitic. Scopul întrunirii fiind  prezentarea criteriilor de alarmă şi a indicatorilor enumeraţi în publicaţia FATF, cît și prezentarea practicii deținută de către  experţii din Polonia, privind crimele predicat relevante, care constituie cel mai important pericol de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în Republica Moldova. În baza informaţiei acumulate şi ca rezultat al activităţii grupului de lucru, va fi elaborat un manual privind criteriile de alarmă.