Închide
Proiectul Twinning - Februarie 2020

În perioada 10-12 februarie 2020 și 24-28 februarie, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, au avut loc două ateliere de lucru pentru Componenta nr. 2 și Componenta nr. 4.

Primul atelier de lucru a fost organizat în perioada 11 – 12 februarie 2020 în cadrul Componentei nr.2, Activitatea 2.2 – Monitorizarea şi modificarea în timp util a regulamentelor interne AML/CFT, axate pe creşterea numărului de rapoarte analizate oferite altor instituţii de stat şi îngheţarea activelor suspecte, fiind reprezentat de doi membri ai Unităţii de Informaţii Financiare a Poloniei. Scopul şedinţelor a fost  soluționarea neclarităţilor în ceea ce priveşte procesul analitic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în distribuirea volumului de muncă, procesului de monitorizare şi de diseminare a informațiilor către autorităţile de stat, cât şi crearea grupului de lucru format din experţii proiectului Twinning şi analiştii Serviciului, cu scopul revizuirii şi propunerii amendamentelor în cadrul procedurilor interne AML/CFT și eficientizarea procesului analitic al Serviciului.

           Cel de-al doilea atelier de lucru a avut loc în perioada 24 – 28 februarie 2020 în cadrul Componentei nr.4 - Elaborarea mecanismului național de supraveghere pentru sectoarele nebancare, şi profesiunile nefinanciare, Activitatea 4.1.2 - Elaborarea unui manual de control, fiind reprezentată de către experții din Polonia. Ședințele au fost organizate în comun cu  reprezentanții băncilor comerciale, societăților de investiții, Depozitarul Central Unic al Valorilor, operatorii pe piaţă, operatorii de sistem, asociațiile de economii şi împrumut, oficiile de schimb valutar, prestatorii serviciilor de plăti şi emitenții serviciilor poștale. Obiectivele misiunii au constat în examinarea deficiențelor care se referă la implementarea de către entităţile raportoare și a obligațiilor în domeniul de combatere a spălării banilor şi finanțarea terorismului.