Închide
Proiectul Twinning - Decembrie 2019

      În perioada 16-18 decembrie 2019, în contextul proiectului Twinning Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, vă aducem la cunoștință că a fost desfășurat în colaborare cu reprezentatul Procuraturii Generale a Lituaniei, atelierul de lucru organizat în cadrul Componentei nr. 5, Activitatea 5.1 (Elaborarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea eficientă a noilor orientări/regulamente/proceduri pentru investigarea cazurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului).

      În acest context, în cadrul evenimentului au fost discutate următoarele subiecte:

  efectuarea evaluării structurii, a principiilor şi performanţei indicatorilor instituţiilor implicate în procesul de investigare a cazurilor de spălarea banilor și finanțare a terorismului şi oferirea asistenţei ulterioare la elaborarea recomandărilor pentru optimizarea proceselor;

    evaluarea metodelor de investigare şi analiză utilizate curent pentru instituțiile implicate în procesul de investigare a cauzelor de spălarea banilor și finanțare a terorismului şi dezvoltarea recomandărilor relevante pentru optimizarea proceselor;

    evaluarea metodelor de investigare şi analiză a urmăririi penale.

      Totodată, ca rezultat  în urma atelierului de lucru au fost elaborate recomandări pentru îmbunătățirea procesului în activități, tehnici şi metode de urmărire penală.