Închide
Noul Sistem de Raportare

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este o autoritate publică care funcționează ca organ central de specialitate, având drept scop prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului în conformitate cu Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

La realizarea scopurilor instituționale, în conformitate cu prevederile alin. (1) – (3) art.11 din Legea nr. 308/2017 Serviciul recepționează de la entitățile raportoare date despre tranzacții și activități, inclusiv suspecte în spălare de bani, de infracțiuni asociate și de finanțare a terorismului.

În scopul realizării acestor procese, Serviciul instituie și întreține canalul securizat pentru transmiterea și primirea formularului special, iar forma, structura, precum și modul de raportare, primire şi confirmare a formularelor speciale sînt prevăzute de instrucțiuni și proceduri, care se elaborează şi se aprobă de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

În acest context, Serviciul a finalizat elaborarea un nou sistem electronic de raportare, menit să recepționeze informațiile în regim online și securizat, pentru a fi ulterior integrate într-un sistem informațional unic din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. 

Informații detaliate privind structura, procesul de raportare, precum și celelalte capacități tehnice și aspecte practice, necesare utilizatorului (entității raportoare) vor fi ulterior comunicate de către Serviciu.

Inițial, în scopul asigurării securității informaționale și a evidenței stricte a proceselor de raportare, entitățile raportoare urmează să se conecteze la noul sistem prin intermediul aplicației web și doar prin autorizarea și semnătura electronică(avansat calificată) deținută în conformitate cu prevederile Legii nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.

Astfel, entitățile raportoare specificate în art. 4 din Legea 308/2017 urmează să desemneze cel puțin o persoană fizică (maxim 3 persoane fizice), deținătoare a dreptului de semnătură electronică conform Legii 91/2014 și să fie învestită cu atribuții de expediere prin noul sistem de raportare a informațiilor conform prevederilor alin. (1) – (3) art.11 din Legea 308/2017.

De menționat că în cazul entităților raportoare – persoane juridice, semnătura electronică(avansat calificată) a persoanei fizice desemnată pentru raportare urmează a fi certificată (corelată) cu persoana juridică – entitate raportoare. 

În acest context, la prima etapă a implementării, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor solicită entităților raportoare să expedieze datele necesare conectării la sistemul de raportare al Serviciului, și anume:

-      Numele și prenumele persoanei fizice care este deținătoare a cheii publice, desemnată de raportarea activităților și tranzacțiilor conform prevederilor alin. (1) – (3) art.11 din Legea 308/2017;

-      IDNP-ul persoanei fizice desemnate;

-      Adresa de email corelată cu cheia publică (în caz de existență);

-      Funcția deținută în cadrul entității raportoare;

-      Numărul de telefon al persoanei fizice;

-      Numărul de telefon al entității raportoare;

-      Denumirea și IDNO-ul entității raportoare care a desemnat această persoană.

Informația cu persoanele fizice atribuite cu dreptul de semnătură electronică, urmează a fi expediată în adresa Serviciului la adresa de e-mail: e.dezvoltare@spcsb.gov.md în următorul format tabel:

Denumirea entității raportoare

Tipul entității raportoare conform art. 4 din Legea 308/2017

IDNO entității raportoare

Numele prenumele angajatului

INDP angajatului

Adresa e-mail

Număr telefon al PF

Funcția deținută

Număr telefon al entității raportoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Pentru informații suplimentare și clarificări contactați colaboratorii Serviciului la următoarele date de contact: 078999275, 078999255, 078999273, 078999267 și 078999259.  

          Concomitent, în vederea obținerii informațiilor similare, Serviciul a inițiat cooperări și cu organele de supraveghere.