Închide
Lista Actualizată a Jurisdicțiilor cu Monitorizare Sporită

Grupul de Acțiune Financiară Internațională la 23 octombrie 2020 a actualizat lista jurisdicțiilor    cu monitorizare sporită : http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html#iceland. În conformitate cu acestă declarație, Islanda și Mongolia au fost excluse din lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită.

În acest context, entitățile raportoare care cad sub incidența art. 4 al Legii nr. 308/2017 urmează sa actualizeze procedurile interne de CSB/CFT în vederea aplicării măsurilor de precauție sporită în privința clienților jurisdicțiilor menționate în această listă, în conformitate cu art. 8, alin. 2 al aceleeași legi.