Închide
În atenția entităților raportoare: COVID-19 și măsurile de prevenire si combatere finanțărilor ilicite

În legătură cu situația epidemiologică cauzată de răspândirea COVID-19, organizațiile internaționale de profil cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară (FATF), Comitetul de Experți privind evaluarea Măsurilor de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului  (MONEYVAL)Grupul Statelor ContraCorupţiei ( GRECO), Interpol, precum şi serviciile similare din Marea Britanie, Germania, Olanda au constatat apariția unor riscuri şi amenințări de finanţare ilicită precum şi a  unor scheme de fraude financiare asociate situațiilor de urgență instituite în majoritatea statelor lumii care se prezintă prin următoarele tipologii.

Folosirea unor identități false - în astfel de cazuri, infractorii contactează  (personal, prin e-mail sau telefon) cu intenția de a obține informații bancare personale sau numerar. În unele cazuri, infractorii se prezintă în calitate de lucrători medicali și pretind că o rudă este bolnavă și necesită plata pentru tratament;

Falsificarea, inclusiv a bunurilor esențiale (cum ar fi consumabile medicale și medicamente) - având în vedere cererea mare, există o creștere semnificativă a procurărilor efectuate on-line care implică livrări de echipamente de protecție personală și produse farmaceutice. În astfel de cazuri, suspecții susțin că sunt angajați ai unor întreprinderi, organizații de caritate și/sau organizații internaționale care oferă măști, teste și alte produse și solicită informații despre cardul de credit pentru plată sau taxa de expediere, dar nu livrează mărfurile. În unele cazuri, victimelor li s-a solicitat să plătească în avans prin virament bancar și apoi au fost direcționați să colecteze bunurile din diverse locații inexistente. În escrocherii similare, mărfurile sunt livrate consumatorului, dar sunt contrafăcute sau ineficiente.

Obținerea de fonduri pentru organizații de caritate false – organizațiile internaționale au evidențiat o creștere a fraudelor în procesul de colectare a fondurilor. În astfel de cazuri, infractorii care se prezintă în calitate de reprezentanți ai organizațiilor internaționale sau organizațiilor de caritate transmit e-mailuri prin care solicită donații în cadrul campaniilor de colectare a fondurilor legate de COVID-19. Ulterior, de la destinatarii acestor e-mailuri sunt solicitate informații despre cardul de credit sau efectuarea plăților prin transfer către alt cont bancar.

Comercializarea, producerea, păstrarea în stoc, importul, exportul, asigurarea, plasarea pe piaţă  a produselor fără autorizare sau echipament medical, fără certificare şi corespundere tehnică.

Totodată, menționăm că infractorii nu se limitează doar la anumite infracțiuni, care pot genera profituri ilicite, dar sunt în continuă dezvoltare.

Astfel, Serviciul solicită şi atenționează entitățile raportoare privind aplicarea măsurilor abordate pe risc pentru a aborda provocările pe care le prezintă COVID 19 şi să rămână alerte la riscurile financiare noi şi emergente.