Închide
Evenimentul regional privind ”Identificarea beneficiarului efectiv de către Unitățile de Informații Financiare”

 

Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, cu suportul Proiectului Uniunii Europene ”AML/CFT Global Facility” a organizat, în perioada 13 – 14 iulie curent, un eveniment regional cu tematica ”Identificarea beneficiarului efectiv de către Unitățile de Informații Financiare” cu participarea reprezentanţilor unităţilor de informaţii financiare din Ucraina, Lituania, Letonia, Polonia și România.

Scopul acestui eveniment a fost generat de necesitatea discutării aspectelor practice implementate de către Unitățile de Informații Financiare participante cu referire la instrumentele disponibile în vederea identificării beneficiarilor efectivi, sursele de informații utilizate, metodele de verificare, înregistrare, ţinerea evidenţei şi actualizare a datelor cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice la înregistrarea lor, la înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării şi la radierea acestora din Registrul de stat.

Astfel, urmare a ședinței s-au conturat problemele existente și posibilele soluții care se referă la consolidarea cadrului legal și instituțional, precum și la îmbunătățirea cooperării inter-instituționale și internaționale.