Închide
Anunț cu privire la toate entităţile raportoare nebancare

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor informează toate entităţile raportoare nebancare începând cu 06.04.2020 adresele de email cu extensia spcsb.cna.md  nu mai sunt valabile.

Prin urmare, formularele speciale privind tranzacţiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 urmează a fi transmise, în funcție de entitatea raportoare corespunzătoare, pe adresele electronice conform tabelului:

 

DENUMIREA ENTITĂŢII RAPORTOARE

ADRESA DE E-MAIL

UNITĂȚILE DE SCHIMB VALUTAR (ALTELE DECÎT BĂNCILE)

csv@spcsb.gov.md

SOCIETĂȚILE DE REGISTRU, SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII, DEPOZITARUL CENTRAL UNIC, OPERATORII DE PIAȚĂ, OPERATORII DE SISTEM

valori.mobiliare@spcsb.gov.md

ASIGURĂTORII (REASIGURĂTORII), INTERMEDIARII ÎN ASIGURĂRI ȘI/SAU ÎN REASIGURĂRI PERSOANE JURIDICE, BIROUL NAȚIONAL AL ASIGURĂTORILOR DE AUTOVEHICULE

asiguratori@spcsb.gov.md

ORGANIZAȚIILE DE MICROFINANȚARE

microfinantare@spcsb.gov.md

ASOCIAȚIILE DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT

asociatii@spcsb.gov.md

ORGANIZATORII JOCURILOR DE NOROC

jocuridenoroc@spcsb.gov.md

AGENŢII IMOBILIARI

imobil@spcsb.gov.md

NOTARII

notar@spcsb.gov.md

COMPANIILE DE LEASING

leasing@spcsb.gov.md

SOCIETĂȚILE DE PLATĂ, SOCIETĂȚILE EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ ȘI FURNIZORII DE SERVICII POȘTALE

emoney@spcsb.gov.md

ENTITĂȚILE DE AUDIT, PERSOANELE JURIDICE ȘI ÎNTREPRINDERILE INDIVIDUALE CARE PRESTEAZĂ SERVICII DE CONTABILITATE

auditor@spcsb.gov.md

PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE CARE COMERCIALIZEAZĂ BUNURI ÎN SUMĂ DE CEL PUȚIN 200000 DE LEI SAU ECHIVALENTUL ACESTEIA NUMAI ÎN CAZUL ÎN CARE PLĂȚILE SÎNT EFECTUATE ÎN NUMERAR

numerar@spcsb.gov.md