Închide
Acord de cooperare între Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

În scopul asigurării legalității și transparentizării procesului de formare a prețurilor pe piața internă la medicamente și dispozitive medicale, la 15.09.2020, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale au creat un cadru rigid de colaborare, semnînd un Acord de cooperare.

Conform clauzelor acordului menționat, autoritățile naționale vor colabora în următoarele domenii de bază:

identificarea tranzacțiilor şi activităților suspecte aferente sectorului farmaceutic cu impact asupra formării prețurilor la medicamente și dispozitive medicale pe piața internă și externă;

identificarea beneficiarilor efectivi a entităților care activează în domeniul medicamentului și dispozitivelor medicale;

efectuarea schimbului informațional cu privire la subiectele conexe activităţilor comune;

elaborarea propunerilor privind reducerea riscurilor de spălare a banilor în domeniul medicamentului și dispozitivelor medicale;

elaborarea şi actualizarea cadrului normativ pentru entităţile supravegheate în scopul implementării legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, inclusiv în cadrul reglementării trasabilității medicamentului.