Închide
Lansarea proiectului TWINNING în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

La 13 decembrie 2018, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului TWINNING al Uniunii Europene „Eficientizarea sistemului de prevenire si combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova în comun cu un consorţiu format din autorităţile statelor membre ale Uniunii Europene – Republica Lituania, reprezentată de Serviciul Investigații Financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Curtea Supremă de Justiție şi Procuratura Generală; Polonia, reprezentată de Ministerul Finanțelor şi Germania, reprezentată de Universitatea Administrației Publice din Bremen. Proiectul este administrat de către Agenția Centrală de Management al Proiectelor din Lituania. 

Principalele obiectivele ale proiectului TWINNING sunt următoarele:

  • consolidarea potențialului Serviciului și a capacităților operaționale ale acestei instituții de a preveni și combate spălarea banilor și finanțarea terorismului;
  • consolidarea capacităților operaționale ale mecanismului național de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv sistemul de supraveghere, investigații și justiție;
  • îmbunătățirea cooperării dintre Serviciu și partenerii naționali și străini, inclusiv cu autoritățile de supraveghere și organele de ocrotire a normelor de drept în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
  • îmbunătățirea legislației naționale în acest domeniu, în conformitate cu standardele și cele mai bune practici ale UE.

Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani, iar beneficiarii proiectului sunt aproximativ 15 instituții publice din Republica Moldova cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În cadrul proiectului, experți din Lituania, Polonia și Germania, cu participarea reprezentanţilor Băncii Naționale a Moldovei, Procuraturii Generale, Inspectoratului General de Poliție, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal și a altor autorităţi competente vor implementa măsurile divizate în șapte componente, după cum urmează:

- Sporirea eficacității politicii naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

- Dezvoltarea capacităților analitice și operaționale al Serviciului, cooperarea dintre Serviciu și entitățile raportoare, cît și cooperarea inter-instituțională;

- Dezvoltarea bazelor de date speciale necesare pentru aplicarea regimului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

- Dezvoltarea mecanismului național de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru sectorul financiar-bancar, financiar non-bancar și al liberilor profesioniști;

- Dezvoltarea capacităților de investigare a organelor de ocrotire a normelor de drept asociate cazurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului;

- Îmbunătățirea domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în sistemul judiciar;

- Îmbunătățirea sistemului de prevenire a finanțării terorismului, inclusiv prin controlul transfrontalier al circuitului fizic al valutei și al instrumentelor negociabile la purtător.

Activităţile desfăşurate pe parcursul implementării proiectului, vor oferi posibilitatea autorităţilor implicate de a beneficia direct de experienţa instituţiilor partenere, în vederea edificării la nivel naţional a unui sistem eficient de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.